مزدک اسفندیاری متولد سال 1357 فارغ التحصیل رشته عمران ØŒ فوق لیسانس مدیریت پروژه MBAØŒ دارای مدرک DBA مدیریت Ùˆ طرح Ùˆ ساخت ØŒ عضو انجمن نظام مهندسی تهران ومسکن شهر سازی ØŒ عضو انجمن مدیریت پروژه آمریکا ØŒ  عضو انجمن بتن آمریکا ØŒ عضو انجمن جوش آمریکا  ØŒ مولف کتاب دیتل های ساختمان ØŒ کتاب روش های اجرای سازه فولادی